Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Určitě byste měli vědět...

..., že naše škola navázala spolupráci s obecně prospěšnou společností Post Bellum, která se zabývá zaznamenáváním a archivací vzpomínek pamětníků významných historických událostí 20. století. Paní učitelce Hasoňové se podařilo sestavit dva týmy (tvořilo je 6 žáků z 9. B), které zpracovaly vzpomínky pamětnic - paní Jaroslavy Kvardové a paní Růženy Saulové. Závěrečné prezentace a vyhodnocení projektu, které proběhlo 25. 6. 2019, se zúčastnilo 17 badatelských týmů. Žáci, kteří nahráli a zpracovali vzpomínky paní J. Kvardové, se umístili na 2. místě, žáci, kteří pracovali s nahrávkou od paní R. Saulové, se umístili na 4. místě.

Prostřednictvím tohoto projektu se žáci naučili naslouchat, prohloubil se u nich hlubší zájem o moderní dějiny, o vlastní kořeny, byly upevněny mezigenerační vztahy.

 

 

Mgr. Květoslava Hasoňová


Aktualizace 10.09.2019, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.