Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Projekty Šablony z fondů EU na naší škole

Na naší škole skončil projekt Šablony I. Tento projekt financoval na ZŠ práci školní psycholožky, jazykové kurzy pro učitele a čtenářské kluby pro naše žáky. V MŠ byla z fondů EU v rámci tohoto projektu financována práce školní asistentky a uhrazeno další vzdělávání pedagogů.

Od letošního roku začal nový projekt Šablony II. Z tohoto projektu opět uhradíme školní psycholožku v ZŠ a školního asistenta v MŠ. Nejvíce ale máme v plánu investovat do našich žáků. V průběhu dvou let bude pro naše žáky zdarma otevřeno 55 klubů (čtenářských, matematických, jazykových či klubů rozvíjejících osobnost žáků). Věřím, že ten svůj klub si najde co nejvíce žáků naší školy od prvňáčků po deváťáky.

 

 

Mgr. Ludmila Čoupková


Aktualizace 10.09.2019, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.