Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Domácí příprava do školy

V úterý 6. 11. úspěšně proběhla beseda se školní psycholožkou na téma Domácí příprava do školy. Sešlo se bezmála 30 rodičů. Na začátku jsme zavzpomínali na svá školní léta, na to, co nám ze strany rodičů pomáhalo nebo naopak nepomáhalo vůbec. Mluvili jsme o přínosech domácí přípravy dětí, nejen v úzkém významu "domácích úkolů", ale celkově. Uvědomili jsme si, že jde nejen o podporu studijních výsledků, ale i o rozvoj vlastností a dovedností dětí, které budou potřebovat v celém životě (jako schopnost organizovat si čas, dokončit práci, zodpovídat se za ní, rozvíjet samostatnost…).

Kdo z nás rodičů nezná ono otrávené "dobrý" nebo "nic" jako odpověď našich ratolestí na otázku "Co bylo ve škole?"  Lze se však ptát i jinak a díky povídání o škole si k dítěti najít cestu a projevit opravdový zájem. Pozastavili jsme se také nad různými poznatky z psychologie učení, které nám a našim dětem mohou usnadnit a zefektivnit práci. Narazili jsme na otázku motivace dětí a obzvláště náročné období dospívání, kdy školní práce nebývá tak úplně prioritou... Rodiče doplnili povídání svými cennými postřehy a dotazy. Mnohé otázky by si zasloužily vlastní besedu.  

Celé téma jsme si zasadili i do širšího kontextu – ona totiž oblast vzdělání přispívá k životní spokojenosti, otvírá mnohé možnosti. Ale víte, co největší mírou určuje spokojenost člověka v životě? Jsou to mezilidské vztahy – a právě péče o ně by měla být nejméně tak důležitá jako starost o studijní výsledky, ať už ve škole nebo doma v rodině. Jsou to vlastně spojené nádoby.

Na základně pozitivního ohlasu plánujeme nabídnout vám rodičům i další besedy. Budeme rádi i za případné nápady na témata, která by byla pro vás zajímavá.

 

 

Mgr. Jiřina Juřičková


Aktualizace 15.12.2018, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.