Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Kroužek Věda nás baví

Nabídku zájmových kroužků v tomto školním roce obohatí kroužek Věda nás baví. Děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), prozkoumají rostlinou i živočišnou buňku, vytvoří nenewtonskou kapalinu, proniknou do mechaniky dýchání i atomu a zabrousí i do historie k Archimédovi a jeho vynálezům. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.

Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let. Přihlášky a více informací na webu VĚDA NÁS BAVÍ.

 

Mgr. Roman Burda


Aktualizace 03.09.2018, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.