Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce na 1. stupni

V měsíci únoru proběhlo na prvním stupni školní kolo soutěže v anglickém jazyce.

Na základě písemné části soutěže, která se skládala z poslechu, čtení i psaní, postoupili  žáci s nejlepšími výsledky do ústního kola. Zde si děti vyzkoušely své konverzační dovednosti při rozhovoru s vyučujícími anglického jazyka a rodilým mluvčím.

Účastníci byli odměněni hodnotnými cenami a vítězové z každého ročníku postupují do městského kola soutěží English Star a English Jungle. Přejeme jim v reprezentaci naší školy mnoho úspěchu a doufáme ve vynikající výsledky jako v minulém školním roce.

 

 

Mgr. Jana Holoubková


Aktualizace 28.02.2019, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.