Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Na zkušenou

Žáci 9. ročníku se vypravili 10. – 12. 10. 2018 na zkušenou do Zubří. Veškeré aktivity směřovaly k jedinému – zamyslet se nad budoucím povoláním a správně si vybrat vhodnou střední školu. Účastníci si vyzkoušeli svoji mrštnost i důvtip, nejrůznější pracovní pozice a role v týmu. Do profesního pasu si zaznamenávali svoje schopnosti, hodnoty, prožitky, uvědomili si, co jim jde nejlépe, jaké týmové role v průběhu jednotlivých činností zastávali. Díky tomu si uvědomili svoje hodnoty, přednosti, ověřili si, zda jim vyhovuje práce v týmu. Nezbývá než popřát: "Dobře si vyberte…"

Mgr. Květoslava Hasoňová