Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Školní kolo soutěže ve šplhu

Ve středu 7. 11. dopoledne se v naší škole konalo školní kolo ve šplhu. Soutěže se zúčastnily děti od prvních do pátých tříd. Všichni závodníci bojovali, co jim síly stačily, ale na stupně vítězů dosáhli vždy jen tři nejlepší kluci a holky z každého ročníku. A jak to všechno dopadlo?

 

1. třídy dívky 1. třídy hoši

1. místo Navrkalová Nela – 1.A, 

2. místo Vaculíková Kristýna – 1.A,

3. místo Mrkvicová Eliška – 1.C.

1. místo Šiška Matěj – 1.B,

2. místo Trávníček Jindřich – 1.A,

3. místo Nygrýn Kryštof – 1.A.

2. třída dívky

2. třída hoši

1. místo Koplíková Natali Alexis – 2.B,

2. místo Machů Tereza – 2.C,

3. místo Hortová Natálie – 2.C.

1. místo Andrýsek Samuel – 2.C,

2. místo Klement Lukáš – 2.B,

3. místo Dvořák Karel – 2.C.

3. třídy dívky

3. třída hoši

1. místo Nováková Helena – 3.B,

2. místo Butorová Amálie – 3.A,

3. místo Bačíková Natálie – 3.A.

1. místo Džingozov Lukáš – 3.B,

2. místo Kučera Jiří – 3.B,

3. místo Mrkvica Vojtěch – 3.B.

4. třída dívky

4. třída hoši

1. místo Malá Sophie – 4.A,

2. místo Skálová Natálie – 4.B,

3. místo Říhová Lucie – 4.A.

1. místo Žižka Filip – 4.C,

2. místo Hegar Matyáš – 4.A,

3. místo Špaček Jiří – 4.C.

5.třída dívky

5. třída hoši

1. místo: Bočková Viktorie – 5.A,

2. místo Lenghartová Alena – 5.A,

3. místo Švábenská Nela – 5.Ba Lišková Lucie – 5.A.

1. místo Novák Filip – 5.B,

2. místo Dědek Tobiáš – 5.A,

3. místo Kotulan Radek – 5.A.

 

Vítězové z třetích, čtvrtých a pátých tříd postupují na obvodní kolo, které se bude konat v pondělí 19. 11. na ZŠ Krásného v Brně. Přejeme všem reprezentantům hodně štěstí.

Mgr. Alena Benešová