Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Recyklohraní na naší škole

V rámci předmětu environmentální výchova žáků sedmých tříd se každoročně zapojujeme do celorepublikové soutěže pod názvem RECYKLOHRANÍ. Během školního roku sedmáci plní různé úkoly, při nichž řeší problematiku životního prostředí, třídění odpadu atd.

Prvním úkolem letošního roku bylo vytvořit skvělou reklamu na třídění baterek a drobného elektra a vhodně ji umístit u nás ve škole. Na plnění úkolu se podíleli žáci 7.B. Vyrobili celkem čtyři reklamní plakáty, které jsme umístili ve vstupní hale naší školy. Zde si je můžete prohlédnout a zároveň s námi se do sběru baterek a drobného elektra zapojit.

Mgr. Marie Petrová