Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Sbor Pavouček na líšeňské radnici

Dne 5. 3. 2019 přijal již po dvanácté sbor Pavouček pozvání od Klubu seniorů zazpívat na Líšeňské radnici.  Mezi jinými jsme zazpívali i písně, které byly šity "na tělo" seniorům. Při zpěvu "České písničky" od Karla Hašlera, zpíval spolu se sborem celý sál. Úsměvné bylo, že při písničce "Babičko, nauč mě charleston" si některé babičky nejen podupávaly do rytmu, ale dokonce si i zatančily.

Z našich malých zpěváčků postupně opadávala tréma, vždyť většina písní měla premiéru a plně si skvělou atmosféru v sále užívali. Odměnou nám byl nejen nadšený potlesk na konci vystoupení, ale především spokojené úsměvy na tvářích posluchačů.

Všem vystupujícím patří velká pochvala za vzornou reprezentaci naší školy.

 

 

Nezapomeňte si také přehrát videoreportáž z vystoupení sboru Pavouček.

 

Mgr. Miroslava Mikulicová


Aktualizace 25.04.2019, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.