Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Výtvarná soutěž Reflexní děti

Během měsíce března a dubna letošního roku jsme si s dětmi ve školní družině povídali o dopravní výchově, zkoušeli si různé dopravní situace a snažili se i těm nejmenším z nás nacpat do hlaviček základní bezpečnostní pravidla pro chování ať již na silnici, na chodníku, na kole či v MHD. V souvislosti s tím jsme se zapojili i do výtvarné soutěže Reflexní děti, která se právě snaží podpořit bezpečnost a viditelnost dětí na ulicích našeho města. Úkolem dětí bylo nakreslit obrázky na téma V hlubinách oceánů. V rámci školního kola samy děti vybraly nejlepší obrázky a ty následně putovaly do výše zmíněné soutěže.

Příjemným předprázdninovým překvapením pro nás bylo umístění dětí na prvním, druhém i třetím místě soutěže. Společně jsme si následně udělali i vyhlášení výsledků.

Dětem ještě jednou gratuluji a těším se na jejich další obrázky v příštím roce.

Bc. Marcela Rymešová