Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Seznam kandidátů do školské rady při ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 v roce 2018

V Brně, dne 3. 4. 2018

  1. Mgr. Ing. Tomáš Horký, advokát, 38 let, Brno

  2. Jitka Vávrů, zdravotní sestra, 46 let, Brno

  3. Bc. Marcela Zelená, specialistka komunikačního centra, 39 let, Brno

 

Volby se uskuteční v úterý 17. 4. od 7:40 do 18:00 ve vestibulu školy.

Volební lístky se jmény kandidátů dostane každý zákonný zástupce po nahlášení jména svého dítěte a třídy od člena volební komise na vrátnici školy. Zde bude stát i volební urna, kam můžete vhodit svůj hlas. Zatrhnout křížkem můžete maximálně dva kandidáty. Volební lístek s více zatrhnutými kandidáty je neplatný. Vítězí kandidát s největším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne los.

Výsledek voleb bude zveřejněn na webových stránkách naší školy. Školská rada v novém složení se sejde nejpozději v červnu 2018.

 

Mgr. Roman Burda, ředitel školy

 


Aktualizace 03.04.2018, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace