Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Maškarní karneval ve školní družině

Kvůli mrazivému počasí jsme v současné době omezili pravidelné vycházky. Volný čas jsme si zpestřili karnevalovým veselím. Ve středu 28. 2. se v jídelně školy rozpoutala bujará zábava. K vidění byly jako vždy kouzelné víly, princezny, rytíři a mnoho dalších nápaditých masek. Celým maškarním karnevalem a jednotlivými úkoly všechny provázel veselý klaun. Děti si zasoutěžily, zatancovaly a na závěr si ještě odnesli malé diplomy a sladkou odměnu.

J. Peloušková