Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575, IZO 048512575
RED IZO 600107957, bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Školní kuchyně

Jídelní lístek | Objednávky stravy | Všeobecné informace | Oblíbené recepty | Fotoalbum


 

Jestliže potřebujete doklad o elektronické komunikaci se školní kuchyní, neposílejte požadavek pomocí níže uvedeného formuláře,

ale ze své e-mailové schránky na adresu stravenky@zshornikova.cz.

Obsah zprávy však zachovejte podle požadavků uvedených v Pravidlech použití elektronického formuláře!

 

 

Pravidla použití elektronického formuláře:

 1. Do pole "Email" napište svoji e-mailovou adresu

 2. Do pole "Zpráva" je nutno vypsat:

  • Jméno a příjmení strávníka, jeho variabilní symbol, např. "Jana Krásná, 1234"

  • Požadovanou dobu odhlášení stravy, např. "odhlášení 1.5. - 3.5.2008"

  • Požadovanou dobu přihlášení stravy, např. "přihlášení od 6.5.2008"

 3. Tlačítkem "odeslat" zprávu odešlete

 4. Požadavek musí být doručen nejpozději do 12. hodiny předcházejícího dne a musí obsahovat úplné a správné údaje o registrovaném strávníkovi - variabilní symbol na požádání sdělí pracovnice vydávající stravenky (tel. 517 541 835)

 5. Požadavek lze pokládat za vyřízený až po doručení odpovědi od pracovnice vydávající stravenky - tj. zprávy doručené z adresy stravenky@zshornikova.cz na e-mail, který uvedete ve formuláři

 6. Jestliže nedodržíte pravidla uvedená v bodě 4 a 5 (a nevyužijete možnost vyřízení svého požadavku osobně v kanceláři ŠK nebo telefonicky na čísle 517 541 835, následné reklamace a stížnosti budou bezpředmětné.

 


Aktualizováno 05.05.2019, © webmaster