Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575, IZO 048512575
RED IZO 600107957, bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Školní kuchyně

Jídelní lístek | Objednávky stravy | Všeobecné informace | Fotoalbum | Oblíbené recepty


 

Objednávání a odhlašování stravy se provádí v příslušné aplikaci na www.jidelna.cz, kam se každý strávník (jeho zákonný zástupce) přihlašuje pomocí údajů, které obdrží při své registraci v kanceláři školní kuchyně.

Všichni strávníci, kteří již v minulosti navštěvovali naši školní jídelnu, přihlašovací údaje obdrželi, noví strávníci je obdrží při registraci v kanceláři školní kuchyně. Pokud někdo ze stávajících strávníků přihlašovací údaje nemá, obrátí se na kancelář školní kuchyně, kde mu je znovu vygenerují.

Pro základní školu a cizí strávníky platí následující pravidla:

  • Výběr obědů již není možný v den výdeje u výdejního pultu, jak tomu bylo v minulosti. Provádí se pouze v příslušné aplikaci na  www.jidelna.cz nebo přímo ve školní jídelně přes terminál.

  • Obědy musí být objednány nejpozději dva pracovní dny předem do 14 hodin, to například znamená, že v pondělí do 14:00 bude možné provést objednávku na středu. Doporučujeme proto objednat si stravu minimálně na týden dopředu.

  • Všichni strávníci mají po zapsání platby automaticky přihlášený oběd č. 1 (do výše kreditu). Kdo bude chtít oběd č. 2, musí si ho předem objednat nejpozději do 14. hodiny dva dny předem (např. oběd na středu objednávejte nejpozději v pondělí do 14:00).

  • Výdej obědů probíhá prostřednictvím čipu, který si každý strávník zakoupí v kanceláři školní kuchyně za 110 Kč.

  • Odhlašování obědů lze provést nejpozději do 12. hodiny předcházejícího pracovního dne, to například znamená v pondělí do 12:00 je možné odhlásit oběd na úterý

Pro mateřské školy platí:

  • Pro děti z mateřských škol se připravuje (objednává a odhlašuje) pouze oběd č. 1.

  • Přihlašovat a odhlašovat lze pouze celodenní stravu, a to nejpozději do 12. hodiny předcházejícího pracovního dne.

Děti z mateřských škol, žáci základní školy a zaměstnanci školy mají nárok na oběd za zvýhodněnou cenu, tj. za cenu potravin, pouze první den neplánované nepřítomnosti ve školním zařízení. Další dny nepřítomnosti musí strávník (jeho zákonný zástupce) obědy odhlásit, jinak mu budou účtována plná cena včetně provozních nákladů (náklady za neodhlášené obědy se hradí v hotovosti v kanceláři školní kuchyně).

 

V případě dotazů kontaktujte paní Danu Tomáškovou na telefonu 702 266 834 (číslo bude aktivováno v úterý 27. 8. 2018) nebo pište na e-mail stravenky@zshornikova.cz.

Související dokumenty ve formátu PDF

Přihláška ke stravování | Informace o stravování, MŠ Horníkova 1 | Informace o stravování, MŠ Poláčkova 13 | Informace o školním stravování, cizí strávníci

 


Aktualizováno 25.08.2019, © webmaster