telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Plán pronájmu školního hřiště

Hřiště se pronajímá veřejnosti podle níže uvedeného Plánu pronájmu školního hřiště, který schvaluje ředitel školy.

Ceny za pronájem školního hřiště (za dětské hřiště se neplatí):

  • organizované skupiny 250 Kč za hodinu

  • jednotlivci 20 Kč za hodinu.

Požadavky do plánu můžete zasílat na sekretariát školy: sekretariat@zshornikova.cz.

 

Školní hřiště i dětské hřiště jsou pro veřejnost otevřeny:

  • po dobu školního roku od 1. 4. do 30. 6. a od 1. 9. do 31. 10.

    • všední dny od 17:00 do 20:00

    • soboty, neděle od 12:00 do 20:00.

  • po dobu letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8.:

    • denně od 14:00 do 20:00.

 

 

 

 


Aktualizace 14.03.2018, © webmaster