telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Zkoušky Cambridge English - Mock test v únoru

Zkoušky Cambridge English jsou mezinárodně uznávaný systém zkoušek. Mohou zastoupit maturitu, univerzity a zaměstnavatelé je používají jako přesné měřítko jazykové úrovně. Jelikož si naše škola uvědomuje důležitost jazykové vybavenosti studentů, stali jsme se partnerskou školou certifikovaného zkouškového centra PARK. Toto partnerství umožňuje našim studentům skládat zkoušky i zkoušky nanečisto levněji a v prostorách naší školy.

Vzhledem k červnovým termínům zkoušek a jejich ceně nabízíme našim žákům možnost dělat v únoru zkoušku nanečisto - tzv. Mock test - v prostorách naší školy a s certifikovaným zkoušejícím z PARKu. Z výsledků zkoušky nanečisto bude poté patrná nejen úroveň žáka v jednotlivých částech (poslech, čtení, psaní, mluvení), ale i pravděpodobnost složení dané zkoušky. Pokud by rodiče na základě zkoušky nanečisto chtěli přihlásit své dítě na řádný termín v červnu, bude jim (s ohledem k počtu přihlášených) pravděpodobně nabídnut přípravný kurz na naší škole.

Zkoušky jsou nabízeny následujíci: YLE Starters (3.-4.roč), Movers (5.-6.roč), Flyers (6.-8.roč), KET (7.-9.roč), PET (9.roč). Pro doporučení úrovně Mock testu se prosím obracejte na Vaše angličtináře. Cena Mock testu je pro YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers 200Kč, pro zkoušku KET a PET 400 Kč. Přihlásit se lze u vyučujícího angličtiny, součástí přihlášky k Mock testu je zaplacení dané ceny.

 

Mgr. Hana Sikorová


Aktualizace 26.01.2018, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace