Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Laboratorní dopoledne v učebně chemie

Organické látky, vodík, kyselost a zásaditost roztoků. To byla témata pro další laboratorní dopoledne u nás ve škole. Žáci devátých ročníků pracovali samostatně v laboratoři, osmáci si vyzkoušeli pouze přípravu vodíku při úvodu do nové látky na téma kyseliny. 

Deváťáci zkoušeli odhalit "tajné písmo" pomocí ohně, připomněli si bezpečnost práce v laboratoři a vyzkoušeli práci s pipetou a s ředěnou kyselinou chlorovodíkovou. Každé skupině se podařilo najímat vodík do zkumavky, bohužel nikdy nebyl chemicky čistý a při důkazu přítomnosti na žáky "štěkal" - prohlédněte si video.

 

Mgr. Ivana Macíková