telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Součásti, orgány a zařízení školy | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Interní aplikace

Informace ze školní družiny

Ve školní družině se nám podařilo přijmout všechny zájemce z prvních, druhých a také třetích tříd, celkem 180 dětí. Věříme, že to je dobrá zpráva pro většinu rodičů, kteří k nám své děti v červnu přihlásily. Rozdělení dětí do jednotlivých oddělení a jména nových kolegyň najdete již brzy na webových stránkách školní družiny. Na jejich aktualizaci intenzivně pracujeme.

Aktuální informace ze ŠD jste se dozvěděli hned v prvních dnech školního roku. Průběžně Vás informujeme také v družinových deníčcích, které slouží ke každodenní komunikaci mezi Vámi a vychovateli. Většina z Vás ho již dětem pořídila. Následovat budou již zmiňované webové stránky školní družiny.

Další důležité informace si můžete průběžně přečíst u hlavního vchodu do školy. Týkají se hlavně změn ve vyzvedávání dětí ze školní družiny. V důsledku toho, že dočasně nejsme ve vlastních prostorách, v kterých našly azyl děti z právě rekonstruované MŠ Šimáčkova, potýkáme se hlavně s chybějícími videotelefony. Proto ještě jednou prosím o sledování všech informací, které se týkají těchto organizačních záležitostí. Věřím, že při vzájemné spolupráci se tato situace podaří zvládnout.

V pracovních dnech můžete vychovatele kontaktovat na telefonu 725 984 706:

  • od 06:30 do 08:00 a od 11:40 do 17:00 pouze v případech, které nesnesou odklad,

  • od 11:00 do 11:40 bez omezení.

K řešení průběžných organizačních záležitostí a ke komunikaci s vychovateli slouží družinový deníček Vašeho dítěte.

Předem všem rodičům děkujeme za pochopení.

Jindřiška Peloušková, vedoucí vychovatelka


Aktualizace 02.12.2017, © webmaster