telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Výměna evropských vánočních přání 2017

V průběhu měsíce listopadu a prosince již tradičně proběhl na naší škole pod vedením vyučujících angličtiny na 1. stupni – paní učitelky Jany Holoubkové, Lenky Plškové a Lenky Pohlové projekt Christmas Cards Exchange. Žáci 4.A, 4.B a 5.A si vyrobili krásná mezinárodní vánoční přání a vyměnili si je s konkrétními dětmi z Itálie, Francie, Německa a Polska. V rámci tohoto projektu děti mohly prakticky uplatnit své nabyté dovednosti z anglického jazyka a také se dověděly mnoho zajímavých informací o tradicích a oslavě Vánoc ve jmenovaných zemích.

 

 

Mgr. Jana Holoubková


Aktualizace 18.12.2017, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace