telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Interní aplikace

Program Jak se učit

V první půlce listopadu prožily všechny šesté třídy dvouhodinový program se školní psycholožkou na téma Jak se učit. Zábavnou formou a prostřednictvím možnosti vyzkoušet si různá cvičení jsme prozkoumávali naši paměť, její možnosti a učili jsme se, jak ji využívat efektivně. Diskutovali jsme o tom, co dětem v učení pomáhá a co je pro ně naopak obtížné a hledali jsme řešení na základě poznatků z psychologie učení. Děti dostaly nabídku různých technik, které mohou při školní přípravě používat. Také jsme se zamýšleli nad výsledky testu učebních stylů – každý dostal vyhodnocení svého učebního stylu a řadu námětů, jak prosté čtení učiva obohatit tak, aby si mohl učivo snadněji a lépe osvojit a také měl z učení lepší pocit.

Děti na konci program hodnotily, všem se zdál přínosný a nikdo nezaškrtl, že ho nebavil.

Vyjadřovaly se také k tomu, co je nejvíce zaujalo:

 • "zapamatovací test a jeho vysvětlení"

 • "jaký jsem"

 • "přeříkávat si učivo"

 • "mnemotechnické pomůcky"

 • "hra s jmény lidí"

 • "jak je důležité spaní a přestávky"

 • "technika na zapamatování čísel"

 • "mé výsledky"

 • "různá přirovnání, hlavně rýže"

 • "krátkodobá a dlouhodobá paměť"

 • "metody na zapamatování"

 • "kolik nám toho uteče bez opakování"

 • "že to bylo o tom, s čím mám problém"

 • "namluvit si učení na telefon"

 • "jak si zapamatovat PIN"

 • "že když se mi do učení nechce, tak si špatně pamatuji"

 • "proč si vlastně píšeme zápisky, když je všechno v učebnici"

 • "zaujalo mě, kde jste to všechno zjistila".

Také si hned každý naplánoval alespoň jednu novou věc, kterou v nejbližší době vyzkouší.

Tak ať nám to učení dobře jde!

 

 

Mgr. Jiřina Juřičková, školní psycholog


Aktualizace 16.12.2017, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace