telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Výběrová 6. třída pro ŠR 2018/2019

 

 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Talentová zkouška bude z běžného učiva na konci 5. ročníku základní školy. Zkoušky se dělají z matematiky a anglického jazyka. Testy jsou naplánovány na jednu vyučovací hodinu (45 min), ale dají se zvládnout rychleji.

Začátek je v 09:00.

Přítomen bude i učitel daného předmětu, aby mohl případně poradit. Rodiče mohou čekat ve vedlejší třídě, kde bude možnost drobného občerstvení.

Žák, který skončí dříve, může opustit třídu a jít za svými rodiči.

 

Testy z matematiky jsou postaveny na učivu ZŠ do 5 třídy. Úlohy jsou často úvahové. Vycházejí z testů na:

 

Testy z anglického jazyka budou mít část poslechovou s cílem zjistit, zda žák pochopil obsah a význam sdělení, a část gramatickou. Poslech se může opakovat.

 • Inspirace testů vychází z učebnice Project 1, English Plus Starter

 • Obsah:

  • krátký poslech s porozuměním,

  • krátké čtení s porozuměním,

  • doplňovací test gramatiky a slovíček

 • Okruhy:

  • Gramatika: sloveso to be, sloveso to have, there is / are, přítomný čas prostý a průběhový, zájmena přivlastňovací (my, your...), přivlastňovací ´s

  • Slovíčka: přídavná jména s opačným významem (new - old, cheap - expensive...), rodina, domov, škola, město (library, cinema ...), volný čas, oblečení, dovolená

   

Stáhněte si přihlášku,
vytiskněte ji, vyplňte a odešlete jako přílohu el. pošty na adresu sekretariat@zshornikova.cz,
případně přihlášku odevzdejte na sekretariátu školy osobně

 

Mgr. Roman Burda, ředitel školy


Aktualizace 24.02.2018, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace